Obec Hříšice-Jersice
Hříšice Jersice

Dotace

2021

Projekt: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014191

Název projektu: MODERNIZACE CHODNÍKŮ HŘÍŠICE – II

Cílem projektu je zvýšit bezpečnost dopravy, především pro pěší, v obci Hříšice, v trase místních komunikací s provázaností na synergický projekt 1. etapy týkající se vyřešení bezpečnosti pohybu chodců v trase dopravně zatížené komunikace II/407, čímž přímo naplňuje specifický cíl 1.2.

Realizací projektu byl naplněn hlavní cíl projektu. Došlo ke zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v části obce Hříšice, kde se nalézají nejvýznamnější objekty občanské vybavenosti - obecní úřad, mateřská škola, kulturní dům a další - a to prostřednictvím modernizace chodníků podél místních komunikací přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu. Projekt navázal na 1. etapu rekonstrukce, ve které byla řešena rekonstrukce chodníků podél komunikace II/ 407 včetně zřízení míst pro přecházení a úpravy nástupiště autobusové zastávky.

Výsledkem projektu jsou:

o          modernizované chodníky podél místní komunikace u mateřské školy

o          2 nová místa pro přecházení

Realizace projektu byla zahájena 28. 04. 2021 a ukončena 30. 09. 2021.

Projekt byl realizován v rámci 10. výzvy MAS Česká Kanada-IROP-Bezpečná doprava III integrované strategie CLLD_15_01_239 Pro lepší život na venkově.

Grantový program - Rozvoj hospodářsky slabých oblastí  v Jihočeském kraji

Název akce - Dětské hřiště Jersice

 • Celkové náklady - 368 219,45 Kč
 • Přidělená dotace - 284 000,00 Kč

Grantový program - Program obnovy venkova Jihočeského kraje

Název akce - Areálová komunikace MŠ

 • Celkové náklady - 666 326,90 Kč
 • Přidělená dotace - 300 000,- Kč

Grantový program - Podpora práce s dětmi a mládeží

Název akce - Tvořivé dílničky 2021

 • Celkové náklady - 25 413,- Kč
 • Přidělená dotace - 20 000,- Kč

Grantový program - Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací

Název akce - Oprava mísntí komunikace 14c Hříšice

 • Celkové náklady - 1 373 762,36 Kč
 • Přidělená dotace - 528 108,50 Kč

Grantový program - Neinvestiční dorace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje

Název akce - Požární bezpečnost a oprava hasičské zbrojnice

 • Celkové náklady - 587 194,25 Kč
 • Přidělená dotace - 200 000,- Kč

2020

Grantový program - Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji

Název akce - Oprava prodejny Hříšice

 • Celkové náklady - 175 165,- Kč
 • Přidělená dotace - 106 000,- Kč

Grantový program - Podpora a rozvoje regionů - Ministerstvo pro místní rozvoj

Název akce - Oprava fasády KD Jersice včetně zateplení

 • Celkové náklady - 1 057 624,16 Kč
 • Přidělená dotace - 672 721,- Kč

Grantový program - POV 2020– JčK

Název akce - Herní prvky - MŠ Hříšice

 • Celkové náklady - 463 511,56 Kč
 • Přidělená dotace - 270 000,- Kč

Grantový program - MAS Česká Kanada - IROP - Bezpečná doprava

Název akce - Bezpečná doprava v obci Hříšice - I. etapa

 • Celkové náklady - 2 395 994,- Kč
 • Přidělená dotace - 1 899 998,92,- Kč

Grantový program - Podpora rozvoje a obnovy materálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí

Název akce - Fasáda a venkovní učebna MŠ Hříšice

 • Celkové náklady - 2 527 305,31,- Kč
 • Přidělená dotace - 2 200 000,- Kč

Grantový program - Podpora práce s dětmi a mládeží – JčK

Název akce - Tvořivé dílničky 2020

 • Celkové náklady - 47 186,- Kč
 • Přidělená dotace - 30 000,- Kč

Grantový program - Národní program životního prostředí SFŽP

Název akce - Vodovod Jersice - posílení vodních zdrojů

 • Celkové náklady - 1 621 615,- Kč
 • Přidělená dotace - 1 190 996,- Kč

2019

Grantový program - Podpora práce s dětmi a mládeží – JčK

Název akce - Tvořivé dílničky 2019 – drátování

 • Celkové náklady - 26 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 20 000,- Kč

Grantový program - Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji

Název akce - Oprava rampy prodejny Hříšice

 • Celkové náklady - 549 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 300 000,- Kč

Grantový program - HSO 2019 – JčK

Název akce - Výměna střešního pláště víceúčelové budovy – II. etapa

 • Celkové náklady - 759 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 596 000,- Kč

Grantový program - Podpora školství JčK

Název akce - Zateplení stropu MŠ Hříšice

 • Celkové náklady - 338 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 200 000,- Kč

Grantový program - POV 2019– JčK

Název akce - Rekonstrukce veřejného osvětlení náves Hříšice

 • Celkové náklady - 540 678,75 Kč
 • Přidělená dotace - 280 000,- Kč

Grantový program - JSDH_V2_2019 - pořízení nového dopravního automobilu MV - GŘ HZS ČR

Grantový program - Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje

Název akce - Dopravní automobil pro JSDH Hříšice

 • Celkové náklady - 1 126 065,- Kč
 • Přidělená dotace MV - GŘ HZS ČR - 450 000,- Kč
 • Přidělená dotace JčK - 300 000,- Kč

2018

Grantový program - Národní program životního prostředí SFŽP

Název akce - Posílení vodního zdroje Hříšice

 • Celkové náklady - 2 738 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 2 191 000,- Kč

Grantový program - Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje

Název akce - Oprava hasičské zbrojnice a zásahové vybavení pro JSDH Hříšice

 • Celkové náklady - 144 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 120 000,- Kč

Grantový program - POV 2018 – JčK

Název akce - Oprava KD Jersice IV. etapa – střecha

 • Celkové náklady - 708 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 230 000,- Kč

Grantový program - HSO 2018 – JčK

Název akce - Výměna střešního pláště víceúčelové budovy – I. etapa

 • Celkové náklady - 974 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 590 000,- Kč

Grantový program - Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje

Název akce - Hasičská zbrojnice a požární bezpečnosti

 • Celkové náklady - 44 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 28 000,- Kč

Grantový program - Podpora práce s dětmi a mládeží – JčK

Název akce - Volný čas „bez wifi připojení“

 • Celkové náklady - 65 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 50 000,- Kč

2017

Grantový program - Národní program životního prostředí SFŽP

Název akce - Projekt průzkumných geologických prací

 • Celkové náklady - 403 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 323 000,- Kč

Grantový program - Odstraňování bariér v objektech občanské vybavenosti - JčK

Název akce - Bezbariérové vstup – prodejna + jídelna

 • Celkové náklady - 179 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 107 000,- Kč

Grantový program - HSO 2017 – Jčk

Název akce - Výměna eternitové střešní krytiny včetně okapového systému MŠ Hříšice

 • Celkové náklady - 805 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 590 000,- Kč

Grantový program - Podpora rekonstrukcí místních komunikací – MMR

Název akce - Oprava místní komunikace 5c v obci Hříšice

 • Celkové náklady - 428 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 214 000,- Kč

Grantový program - POV 2017 - Jčk

Název akce - Oprava kuchyně MŠ Hříšice II. etapa

 • Celkové náklady - 450 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 215 000,- Kč

2016

Grantový program - HSO 2016 – JčK

Název akce - Rekonstrukce KD Hříšice

 • Celkové náklady - 952 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 575 000,- Kč

Grantový program - Podpora školství – JčK

Název akce - Vybavení MŠ Hříšice pro rozvoj polytechnických dovedností dětí

 • Celkové náklady - 75 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 40 000,- Kč

Grantový program - Podpora práce s dětmi a mládeží – JčK

Název akce - Tvořivé dílničky

 • Celkové náklady - 51 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 40 000,- Kč

Grantový program - Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží - JčK

Název akce - Rekonstrukce požární nádrže

 • Celkové náklady - 563 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 150 000,- Kč

Grantový program - Objekty kulturního dědictví – JčK

Název akce - Obnova křížků a památníku padlého

 • Celkové náklady - 74 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 40 000,- Kč

Grantový program - Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží

Název akce - Rekonstrukce požární nádrže

 • Celkové náklady - 563 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 150 000,- Kč

Grantový program - Udržování a obnova kulturního dědictví venkova – MZE

Název akce - Obnova místa pasivního odpočinku - kašna

 • Celkové náklady - 452 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 200 000,- Kč

Grantový program - Kulturní památky - JčK

Název akce - Kaple Hříšice – fasáda

 • Celkové náklady - 192 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 95 000,- Kč

Grantový program - POV – JčK

Název akce - Nové stropy a komín KD Jersice III. etapa

 • Celkové náklady - 309 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 180 000,- Kč

2015

Grantový program - Zkvalitnění nakládání s odpady – SFŽP

Název akce - Zavedení separace bioodpadů v obci Hříšice

 • Celkové náklady - 2 658 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 2 306 000,- Kč

Grantový program - POV - JčK

Název akce - Pořízení techniky na údržbu veřejné zeleně

 • Celkové náklady - 300 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 130 000,- Kč

Grantový program - Odstraňování bariér v objektech občanské vybavenosti - JčK

Název akce - Bezbariérové vstupní dveře do KD Hříšice

 • Celkové náklady - 122 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 65 000,- Kč

Grantový program - HSO 2015 – JčK

Název akce - Dokončení rekonstrukce vnitřních prostor kulturního domu Jersice

 • Celkové náklady - 283 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 225 000,- Kč

Grantový program - Podpora školství - JčK

Název akce - Modernizace nábytkového vybavení MŠ Hříšice

 • Celkové náklady - 103 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 57 000,- Kč

Grantový program - Podpora školství - JčK

Název akce - Rekonstrukce MŠ Hříšice

 • Celkové náklady - 507 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 300 000,- Kč

Grantový program - Podpora sportu – JčK

Název akce - Pořízení bezpečných branek na malou kopanou

 • Celkové náklady - 56 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 40 000,- Kč

2014

Grantový program - POV 2014 - JčK

Název akce - Výměna oken a vstupních dveří v MŠ Hříšice

 • Celkové náklady - 315 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 170 000,- Kč

Grantový program - Podpora výstavby a modernizace autobusových zastávek a jejich vybavení - JčK

Název akce - Oprava autobusových zastávek v obci Hříšice a místní části Jersice

 • Celkové náklady - 169 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 72 000,- Kč

2013

Grantový program - POV 2013 – JčK

Název akce - Rekonstrukce kulturních domů v obci Hříšice a místní části Jersice

 • Celkové náklady - 342 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 170 000,- Kč

2012

Grantový program - POV 2012 – JčK

Název akce - Rekonstrukce kulturních domů v obci Hříšice a místní části Jersice

 • Celkové náklady - 325 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 170 000,- Kč

Grantový program - Nemovité kulturní památka – JčK

Název akce - Obnova návesní kaple sv. Jana Křtitele

 • Celkové náklady - 250 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 100 000,- Kč

2011

Grantový program - POV 2011 – JčK

Název akce - Chodník a tenisové hřiště

 • Celkové náklady - 492 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 140 000,- Kč

2010

Grantový program - Předprojektová příprava obnovy kulturních památek - JčK

Název akce - Předprojektová příprava obnovy kulturní památky kaple sv. Jana Křtitele v obci Hříšice

 • Celkové náklady - 58 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 35 000,- Kč

 

Úřad obce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
slabý déšť 22 °C 10 °C
úterý 25. 6. slabý déšť 20/14 °C
středa 26. 6. déšť 17/14 °C
čtvrtek 27. 6. déšť 22/13 °C

Datum a čas

Dnes je pondělí, 24. 6. 2024, 5:35:23

Projekty, svazky, partneři