Obec Hříšice-Jersice
Hříšice Jersice

Dotace

2021

Projekt: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014191

Název projektu: MODERNIZACE CHODNÍKŮ HŘÍŠICE – II

Cílem projektu je zvýšit bezpečnost dopravy, především pro pěší, v obci Hříšice, v trase místních komunikací s provázaností na synergický projekt 1. etapy týkající se vyřešení bezpečnosti pohybu chodců v trase dopravně zatížené komunikace II/407, čímž přímo naplňuje specifický cíl 1.2.

Realizací projektu byl naplněn hlavní cíl projektu. Došlo ke zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v části obce Hříšice, kde se nalézají nejvýznamnější objekty občanské vybavenosti - obecní úřad, mateřská škola, kulturní dům a další - a to prostřednictvím modernizace chodníků podél místních komunikací přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu. Projekt navázal na 1. etapu rekonstrukce, ve které byla řešena rekonstrukce chodníků podél komunikace II/ 407 včetně zřízení míst pro přecházení a úpravy nástupiště autobusové zastávky.

Výsledkem projektu jsou:

o          modernizované chodníky podél místní komunikace u mateřské školy

o          2 nová místa pro přecházení

Realizace projektu byla zahájena 28. 04. 2021 a ukončena 30. 09. 2021.

Projekt byl realizován v rámci 10. výzvy MAS Česká Kanada-IROP-Bezpečná doprava III integrované strategie CLLD_15_01_239 Pro lepší život na venkově.

2020

Grantový program - Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji

Název akce - Oprava prodejny Hříšice

 • Celkové náklady - 175 165,- Kč
 • Přidělená dotace - 106 000,- Kč

Grantový program - Podpora a rozvoje regionů - Ministerstvo pro místní rozvoj

Název akce - Oprava fasády KD Jersice včetně zateplení

 • Celkové náklady - 1 057 624,16 Kč
 • Přidělená dotace - 672 721,- Kč

Grantový program - POV 2020– JčK

Název akce - Herní prvky - MŠ Hříšice

 • Celkové náklady - 463 511,56 Kč
 • Přidělená dotace - 270 000,- Kč

Grantový program - MAS Česká Kanada - IROP - Bezpečná doprava

Název akce - Bezpečná doprava v obci Hříšice - I. etapa

 • Celkové náklady - 2 395 994,- Kč
 • Přidělená dotace - 1 899 998,92,- Kč

Grantový program - Podpora rozvoje a obnovy materálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí

Název akce - Fasáda a venkovní učebna MŠ Hříšice

 • Celkové náklady - 2 527 305,31,- Kč
 • Přidělená dotace - 2 200 000,- Kč

Grantový program - Podpora práce s dětmi a mládeží – JčK

Název akce - Tvořivé dílničky 2020

 • Celkové náklady - 47 186,- Kč
 • Přidělená dotace - 30 000,- Kč

Grantový program - Národní program životního prostředí SFŽP

Název akce - Vodovod Jersice - posílení vodních zdrojů

 • Celkové náklady - 1 621 615,- Kč
 • Přidělená dotace - 1 190 996,- Kč

2019

Grantový program - Podpora práce s dětmi a mládeží – JčK

Název akce - Tvořivé dílničky 2019 – drátování

 • Celkové náklady - 26 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 20 000,- Kč

Grantový program - Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji

Název akce - Oprava rampy prodejny Hříšice

 • Celkové náklady - 549 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 300 000,- Kč

Grantový program - HSO 2019 – JčK

Název akce - Výměna střešního pláště víceúčelové budovy – II. etapa

 • Celkové náklady - 759 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 596 000,- Kč

Grantový program - Podpora školství JčK

Název akce - Zateplení stropu MŠ Hříšice

 • Celkové náklady - 338 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 200 000,- Kč

Grantový program - POV 2019– JčK

Název akce - Rekonstrukce veřejného osvětlení náves Hříšice

 • Celkové náklady - 540 678,75 Kč
 • Přidělená dotace - 280 000,- Kč

Grantový program - JSDH_V2_2019 - pořízení nového dopravního automobilu MV - GŘ HZS ČR

Grantový program - Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje

Název akce - Dopravní automobil pro JSDH Hříšice

 • Celkové náklady - 1 126 065,- Kč
 • Přidělená dotace MV - GŘ HZS ČR - 450 000,- Kč
 • Přidělená dotace JčK - 300 000,- Kč

2018

Grantový program - Národní program životního prostředí SFŽP

Název akce - Posílení vodního zdroje Hříšice

 • Celkové náklady - 2 738 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 2 191 000,- Kč

Grantový program - Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje

Název akce - Oprava hasičské zbrojnice a zásahové vybavení pro JSDH Hříšice

 • Celkové náklady - 144 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 120 000,- Kč

Grantový program - POV 2018 – JčK

Název akce - Oprava KD Jersice IV. etapa – střecha

 • Celkové náklady - 708 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 230 000,- Kč

Grantový program - HSO 2018 – JčK

Název akce - Výměna střešního pláště víceúčelové budovy – I. etapa

 • Celkové náklady - 974 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 590 000,- Kč

Grantový program - Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje

Název akce - Hasičská zbrojnice a požární bezpečnosti

 • Celkové náklady - 44 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 28 000,- Kč

Grantový program - Podpora práce s dětmi a mládeží – JčK

Název akce - Volný čas „bez wifi připojení“

 • Celkové náklady - 65 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 50 000,- Kč

2017

Grantový program - Národní program životního prostředí SFŽP

Název akce - Projekt průzkumných geologických prací

 • Celkové náklady - 403 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 323 000,- Kč

Grantový program - Odstraňování bariér v objektech občanské vybavenosti - JčK

Název akce - Bezbariérové vstup – prodejna + jídelna

 • Celkové náklady - 179 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 107 000,- Kč

Grantový program - HSO 2017 – Jčk

Název akce - Výměna eternitové střešní krytiny včetně okapového systému MŠ Hříšice

 • Celkové náklady - 805 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 590 000,- Kč

Grantový program - Podpora rekonstrukcí místních komunikací – MMR

Název akce - Oprava místní komunikace 5c v obci Hříšice

 • Celkové náklady - 428 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 214 000,- Kč

Grantový program - POV 2017 - Jčk

Název akce - Oprava kuchyně MŠ Hříšice II. etapa

 • Celkové náklady - 450 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 215 000,- Kč

2016

Grantový program - HSO 2016 – JčK

Název akce - Rekonstrukce KD Hříšice

 • Celkové náklady - 952 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 575 000,- Kč

Grantový program - Podpora školství – JčK

Název akce - Vybavení MŠ Hříšice pro rozvoj polytechnických dovedností dětí

 • Celkové náklady - 75 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 40 000,- Kč

Grantový program - Podpora práce s dětmi a mládeží – JčK

Název akce - Tvořivé dílničky

 • Celkové náklady - 51 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 40 000,- Kč

Grantový program - Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží - JčK

Název akce - Rekonstrukce požární nádrže

 • Celkové náklady - 563 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 150 000,- Kč

Grantový program - Objekty kulturního dědictví – JčK

Název akce - Obnova křížků a památníku padlého

 • Celkové náklady - 74 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 40 000,- Kč

Grantový program - Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží

Název akce - Rekonstrukce požární nádrže

 • Celkové náklady - 563 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 150 000,- Kč

Grantový program - Udržování a obnova kulturního dědictví venkova – MZE

Název akce - Obnova místa pasivního odpočinku - kašna

 • Celkové náklady - 452 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 200 000,- Kč

Grantový program - Kulturní památky - JčK

Název akce - Kaple Hříšice – fasáda

 • Celkové náklady - 192 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 95 000,- Kč

Grantový program - POV – JčK

Název akce - Nové stropy a komín KD Jersice III. etapa

 • Celkové náklady - 309 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 180 000,- Kč

2015

Grantový program - Zkvalitnění nakládání s odpady – SFŽP

Název akce - Zavedení separace bioodpadů v obci Hříšice

 • Celkové náklady - 2 658 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 2 306 000,- Kč

Grantový program - POV - JčK

Název akce - Pořízení techniky na údržbu veřejné zeleně

 • Celkové náklady - 300 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 130 000,- Kč

Grantový program - Odstraňování bariér v objektech občanské vybavenosti - JčK

Název akce - Bezbariérové vstupní dveře do KD Hříšice

 • Celkové náklady - 122 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 65 000,- Kč

Grantový program - HSO 2015 – JčK

Název akce - Dokončení rekonstrukce vnitřních prostor kulturního domu Jersice

 • Celkové náklady - 283 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 225 000,- Kč

Grantový program - Podpora školství - JčK

Název akce - Modernizace nábytkového vybavení MŠ Hříšice

 • Celkové náklady - 103 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 57 000,- Kč

Grantový program - Podpora školství - JčK

Název akce - Rekonstrukce MŠ Hříšice

 • Celkové náklady - 507 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 300 000,- Kč

Grantový program - Podpora sportu – JčK

Název akce - Pořízení bezpečných branek na malou kopanou

 • Celkové náklady - 56 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 40 000,- Kč

2014

Grantový program - POV 2014 - JčK

Název akce - Výměna oken a vstupních dveří v MŠ Hříšice

 • Celkové náklady - 315 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 170 000,- Kč

Grantový program - Podpora výstavby a modernizace autobusových zastávek a jejich vybavení - JčK

Název akce - Oprava autobusových zastávek v obci Hříšice a místní části Jersice

 • Celkové náklady - 169 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 72 000,- Kč

2013

Grantový program - POV 2013 – JčK

Název akce - Rekonstrukce kulturních domů v obci Hříšice a místní části Jersice

 • Celkové náklady - 342 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 170 000,- Kč

2012

Grantový program - POV 2012 – JčK

Název akce - Rekonstrukce kulturních domů v obci Hříšice a místní části Jersice

 • Celkové náklady - 325 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 170 000,- Kč

Grantový program - Nemovité kulturní památka – JčK

Název akce - Obnova návesní kaple sv. Jana Křtitele

 • Celkové náklady - 250 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 100 000,- Kč

2011

Grantový program - POV 2011 – JčK

Název akce - Chodník a tenisové hřiště

 • Celkové náklady - 492 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 140 000,- Kč

2010

Grantový program - Předprojektová příprava obnovy kulturních památek - JčK

Název akce - Předprojektová příprava obnovy kulturní památky kaple sv. Jana Křtitele v obci Hříšice

 • Celkové náklady - 58 000,- Kč
 • Přidělená dotace - 35 000,- Kč

 

ROK

Grantový program

Název akce

Celkové náklady (tis.)

Přidělená dotace (tis.)

2019

Podpora práce s dětmi a mládeží – JčK

Tvořivé dílničky 2019 – drátování

26

20

2019

Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji

Oprava rampy prodejny Hříšice

549

300

2019

HSO 2019 – JčK

Výměna střešního pláště víceúčelové budovy – II. etapa

759

596

2019

Podpora školství JčK

Zateplení stropu MŠ Hříšice

338

200

2018

Národní program životního prostředí SFŽP

Posílení vodního zdroje Hříšice

2738

2191

2018

Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje

Oprava hasičské zbrojnice a zásahové vybavení pro JSDH Hříšice

144

120

2018

POV 2018 – JčK

Oprava KD Jersice IV. etapa – střecha

708

230

2018

HSO 2018 – JčK

Výměna střešního pláště víceúčelové budovy – I. etapa

974

590

2018

Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje

Hasičská zbrojnice a požární bezpečnosti

44

28

2018

Podpora práce s dětmi a mládeží – JčK

Volný čas „bez wifi připojení“

65

50

2017

Národní program životního prostředí SFŽP

Projekt průzkumných geologických prací

403

323

2017

Odstraňování bariér v objektech občanské vybavenosti - JčK

Bezbariérové vstup – prodejna + jídelna

179

107

2017

HSO 2017 – Jčk

Výměna eternitové střešní krytiny včetně okapového systému MŠ Hříšice

805

590

2017

Podpora rekonstrukcí místních komunikací – MMR

Oprava místní komunikace 5c v obci Hříšice

428

214

2017

POV 2017 - Jčk

Oprava kuchyně MŠ Hříšice II. etapa

450

215

2016

HSO 2016 – JčK

Rekonstrukce KD Hříšice

952

575

2016

Podpora školství – JčK

Vybavení MŠ Hříšice pro rozvoj polytechnických dovedností dětí

75

40

2016

Podpora práce s dětmi a mládeží – JčK

Tvořivé dílničky

51

40

2016

Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží - JčK

Rekonstrukce požární nádrže

563

150

2016

Objekty kulturního dědictví – JčK

Obnova křížků a památníku padlého

74

40

2016

Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží

Rekonstrukce požární nádrže

563

150

2016

Udržování a obnova kulturního dědictví venkova – MZE

Obnova místa pasivního odpočinku - kašna

452

200

2016

Kulturní památky - JčK

Kaple Hříšice – fasáda

192

95

2016

POV – JčK

Nové stropy a komín KD Jersice III. etapa

309

180

2015

Zkvalitnění nakládání s odpady – SFŽP

Zavedení separace bioodpadů v obci Hříšice

2658

2306

2015

POV - JčK

Pořízení techniky na údržbu veřejné zeleně

300

130

2015

Odstraňování bariér v objektech občanské vybavenosti - JčK

Bezbariérové vstupní dveře do KD Hříšice

122

65

2015

HSO 2015 – JčK

Dokončení rekonstrukce vnitřních prostor kulturního domu Jersice

283

225

2015

Podpora školství - JčK

Modernizace nábytkového vybavení MŠ Hříšice

103

57

2015

Podpora školství - JčK

Rekonstrukce MŠ Hříšice

507

300

2015

Podpora sportu – JčK

Pořízení bezpečných branek na malou kopanou

56

40

2014

POV 2014 - JčK

Výměna oken a vstupních dveří v MŠ Hříšice

315

170

2014

Podpora výstavby a modernizace autobusových zastávek a jejich vybavení - JčK

Oprava autobusových zastávek v obci Hříšice a místní části Jersice

169

72

2013

POV 2013 – JčK

Rekonstrukce kulturních domů v obci Hříšice a místní části Jersice

342

170

2012

POV 2012 – JčK

Rekonstrukce kulturních domů v obci Hříšice a místní části Jersice

325

170

2012

Nemovité kulturní památka – JčK

Obnova návesní kaple sv. Jana Křtitele

250

100

2011

POV 2011 – JčK

Chodník a tenisové hřiště

492

140

2010

Předprojektová příprava obnovy kulturních památek - JčK

Předprojektová příprava obnovy kulturní památky kaple sv. Jana Křtitele v obci Hříšice

58

35

Úřad obce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuální počasí

dnes, středa 19. 1. 2022
oblačno 1 °C -5 °C
čtvrtek 20. 1. sněžení 1/-3 °C
pátek 21. 1. mírné sněžení -4/-6 °C
sobota 22. 1. mírné sněžení -4/-10 °C

Datum a čas

Dnes je středa, 19. 1. 2022, 11:54:13

Projekty, svazky, partneři